LR Vyriausybė turi įvertinti galimas neigiamas bet kokio švietimo sistemos finansavimo mažinimo pasekmes

2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte siūloma 2012 metais nepanaudotų dėl nuo rugsėjo 1 d. sumažėjusio vaikų skaičiaus mokinio krepšelio specialiųjų tikslinių dotacijų dalį – 22,096 mln. Lt – paimti iš savivaldybių ir sumokėti valstybės valdymo institucijų kreditinius įsiskolinimus bei finansuoti kitus, su ugdymo procesu nesusijusius, poreikius.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) pabrėžia, jog planuojamas nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų išėmimas iš švietimo yra visiškai nepagrįstas, nes savivaldybėms mokinio krepšelį ketinama sumažinti remiantis šių metų rugsėjo 1 d. duomenimis, visiškai neįvertinus ir neišanalizavus savivaldybių mokyklų ugdymo planų vykdymo iki metų pabaigos.

Mažėjant finansavimui, ir vėl bus taupoma neformaliojo vaikų švietimo programų sąskaita, tai yra mažinant neformaliojo vaikų švietimo programų skaičių arba neformaliajam vaikų švietimui skirtų valandų skaičių. Švietimo darbuotojai turės mažiau galimybių tobulinti savo kvalifikaciją. Mokyklų administracijos bus priverstos mažinti pedagogams atlyginimus ar net kai kuriuos iš jų atleisti.


LŠPS pritaria Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prašymui 2012 metams skirtų ir nepanaudotų savivaldybėms mokinio krepšelio lėšų nemažinti 22,096 mln. ir numatyti galimybę šias lėšas, įvykdžius ugdymo planą, ketvirtame ketvirtyje naudoti kitoms švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti.

LŠPS pažymi, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1293 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) buvo nustatyti nauji mokytojų ir auklėtojų padėjėjų tarnybinio atlyginimo koeficientai. Šiuo Įsakymu buvo pakeista Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 66 punkto redakcija: „Mokytojų ir auklėtojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas MMA-8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.“ Mokytojų ir auklėtojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas buvo padidintas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., bet papildomo finansavimo tam neskirta, todėl tam reikia panaudoti minėtas mokinio krepšelio lėšas.

Kartu LŠPS atkreipia LR Vyriausybės dėmesį į jau dabar esantį 7,162 mln. Lt švietimo biudžeto trūkumą, kuris susidarė dėl atleistų iš darbo, vykdant savivaldybių mokyklų tinklo pertvarką, pedagogų, kuriems reikia išmokėti išeitines kompensacijas.

LŠPS primygtinai prašo LR Vyriausybės tobulinant 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, įvertinti galimas neigiamas bet kokio švietimo sistemos finansavimo mažinimo pasekmes ugdymo proceso kokybei bei švietimo darbuotojų darbo sąlygoms.

» Rašyti komentarą