Prieraišioji tėvystė - meilė, pagarba ir intuicija

Tėvai inuityviai žino, ko reikia jų mažyliams, jaučia begalinį norą jais rūpintis, globoti, myluoti, tačiau visuomenėje įsigalėjusi mokslinės tėvystės idėja paskatino mus slopinti savo instinktus, remtis maitinimo, miego, lavinimo grafikais. Prieraišiosios tėvystės propaguotajai skatina tėvelius jų atsisakyti ir išmokti vėl įsiklausyti į mažylio poreikius, pajusti jo gyvenimo ritmą, į savo vaiką žvelgti su didele meile ir pagarba.

XIX amžiaus pabaigoje pradėjusios plisti mokslinės tėvystės idėjos teigia, kad, pavyzdžiui, ilgas vaiko nešiojimas lemia jo nesavarankiškumą, kad taisyklingos mitybos įpročiai susiformuoja tik laikantis maitinimo grafiko, kad maitinimas krūtimi turėtų būti nutraukiamas sulaukus konkretaus amžiaus ir pan. Vėliau atlikti tyrimai bei ilgamečių stebėjimų rezultatai parodė, kad minėtos hipotezės neturi aiškaus mokslinio pagrindo, tad palaipsniui, nuo XX a. vidurio vėl ėmė populiarėti intuityviosios tėvystės idėja, kuri paremta saugaus prieraišumo formavimu.

Saugaus prieraišumo teorija teigia, kad mažyliai jau kūdikystėje turi užmegzti ryšį su bent vienu prižiūrinčiu suaugusiuoju. Šis ryšys tvirtėja, kuomet suaugęs žmogus reaguoja ir patenkina vaikelio fiziologinius ir emocinius poreikius, skiria jam daug dėmesio ir meilės. Prieraišiosios tėvystės propaguotojai teigia, kad kūdikystėje ir vaikystėje susiformavęs saugus prieraišumo jausmas turi įtakos visam žmogaus gyvenimui.

Prieraišiąją tėvystę pasirinkusios šeimos stengiasi kuo jautriau reaguoti į vaiko poreikius, juos patenkina nuolat ir greitai, vaiką augina su meile, pagarba ir tolerancija. Tėvai būna šalia vaiko tiek fiziškai, tiek ir palaikydami vaiką emociškai, skatindami, girdami, drauge ieškodami problemų sprendimo būdų. Prieraišioji tėvystė remiasi 8 pagrindiniais principais.

8 prieraišiosios tėvystės principai

Ruoškitės nėštumui, gimdymui ir tėvystei. Naujo žmogaus atėjimą į pasaulį reikėtų planuoti labai atsakingai. Pasistenkite gauti kuo daugiau informacijos apie nėštumą, gimdymą, vaikų auklėjimą. Nesikliaukite vieno šaltinio pateikiama nuomone, ieškokite įvairių alternatyvų, kalbėkite su specialistais, vaikus jau auginančiomis mamomis, tarkitės su kitais šeimos nariais ir tikrai atrasite savo kelią, kuriuo eiti bus lengva, malonu ir naudinga tiek jums, tiek šeimai, tiek ir mažyliui.
Mėgaukitės motinystės ir tėvystės stebuklu, į šį gyvenimo etapą žvelkite pozityviai, pasisemkite įkvėpimo, tačiau nepraraskite kritiško žvilgsnio, turėkite realius lūkesčius ir aiškiai supraskite, kad prireiks nemažai kantrybės, ryžto, fizinių ir dvasinių jėgų.

Maitinkite su meile ir pagarba. Prieraišioji tėvystė skatina mamas maitinti krūtimi, pabrėžia motinos pieno naudą vaikelio sveikatai bei teigiamą žindymo poveikį mažylio emocinei savijautai, saugaus prieraišumo formavimuisi. Vaikutį maitinkite tuomet, kai jis alkanas ir leiskite jam žįsti tiek, kiek jam norisi. Pradėjus primaitinimą rinkitės kuo sveikesnius ir įvairesnius produktus, leiskite mažyliui ragauti, išbandyti naujus skonius. Maitinimą krūtimi nutraukite tuomet, kai pajusite, kad vaikeliui to nebereikia.
Negalinčios maitinti krūtimi mamos, kūdikius įsivaikinusios šeimos skatinamos išbandyti „žindymą iš buteliuko“, kuomet vaikutis laikomas glėbyje ar paguldomas šalia, o mišinėlio buteliukas atremiamas į krūtinę. Toks maitinimo būdas imituoja žindymą ir suteikia vaikeliui saugumo ir ramybės jausmą.


Įsijauskite į vaiko būseną ir norus. Pasitikėjimo ir atjautos pamatą pradėkite kloti dar kūdikystėje - stebėkite savo mažylį ir išmokite suprasti, kada jis alkanas, suirzęs, pavargęs, kada ateina metas miegoti ar būti pasūpuotam ant rankų. Kūdikiai negali pasirūpinti savimi, jie nesugeba ne tik pavalgyti ar pasikeisti vystyklo, bet ir susitvarkyti su savo emocijomis, patenkinti šilumos ir bendravimo poreikių. Stenkitės kuo greičiau reaguoti į mažylio susijaudinimą, liūdesį ar džiaugsmą ir nedelsiant patenkite jo poreikius.

Pajuskite prisilietimo svarbą. Stenkitės kuo dažniau liesti, sūpuoti, apkabinti, glostyti, masažuoti savo vaikelį. Glamonės, maitinimas krūtimi, vaikučio nešiojimas nešynėje ar įsukus į skarą, miegas prisiglaudus mažylį prie savęs teigiamai veikia psichinį ir fizinį vystymąsį, užtikrina saugumo jausmą. Dažnai fizinį kontaktą patiriantys kūdikiai (ypač naudingas „oda prie odos“ kontaktas, patiriamas maudynių metu, maitinant krūtimi, masažuojant) ir paauglę vaikai yra ramesni, labiau pasitiki savimi, lengviau susitvarko su savo emocijomis.

Užtikrinkite saugų miegą. Kūdikių ir mažų vaikučių poreikiai dieną ir naktį menkai skiriasi - jie gali išalkti, sušalti ar sušilti, prašyti švaraus vystyklo, išsigąsti, norėti būti paglostyti. Jiems sunku suprasti, kodėl vienu metu mama ar tėtis visuomet šalia, o vėliau juos palieka vienus.
Išbandykite miegą su vaikais arba guldykite vaikučius į šalia tėvų lovos pastatytą lovelę. Dauguma tėvų artumą jaučiančių mažylių miega ramiau, jaučiasi saugesni ir laimingesni.
Žinoma, renkantis miego būdą atsižvelkite į savo vaiką bei kitus šeimos narius bei pasirinkite visiems optimaliausią poilsį. Nusprendę guldyti vaikelį kitame kambaryje ar tolėliau nuo savęs, pasistenkite kuo greičiau prieiti jam pravirkus, patenkinkite jo fiziologinius poreikius ir nuraminkite, ilgėliau pabūkite drauge, padėkite jam įsitikinti, kad jūs šalia ir jo nepalikote.  

Apsupkite rūpesčiu ir meile. Mažyliai turi milžinišką poreikį nuolat jausti pastovią, ramią, nuoseklią, jautrią suaugusiojo globą. Pasistenkite į vaikelio poreikius reaguoti su rūpesčiu ir meile. Leiskite vaikučiui pačiam susidėlioti jam tinkantį gyvenimo grafiką, į maitinimą, miegą, žaidimo laiką (ypač pirmaisiais gyvenimo mėnesiais) žvelkite lanksčiai.

Vaiką auklėkite pozityviai ir draugiškai. Prieraišioji tėvystė skatina visokeriopą pagarbą ir meilę savo vaikams, tad auklėdami pasitelkite pozityvius pavyzdžius, pagirkite vaiką, pasidžiaukite jo pergalėmis ir pasiekimais, skatinkite jį atrasti ir mokytis. Vaikučiui prasižengus nepulkite jo bausti, o pabandykite suprasti, kas lėmė netinkamą elgesį, pasikalbėkite ir drauge ieškokite sprendimų.
Pozityviai auklėjami vaikai išmoksta žengti per gyvenimą jusdami tėvų rūpestį ir pagarbą, nuolatinį palaikymą, jie įpranta elgtis sąžiningai, iš tėvų išmoksta atjautos ir tolerancijos.

Atraskite asmeninio gyvenimo ir šeimos harmoniją. Prieraišioji tėvystė paremta įsiklausymu į mažylio poreikius, jo apsupimu meile ir rūpesčiu, tačiau tėveliams reikėtų nepamiršti ir asmeninės laimės, išmokti atrasti harmoniją ir ramybę. Vertėtų prisiminti, kad tik laimingi, savimi patenkinti, savo poreikius realizavę tėvai galės tinkamai pasirūpinti savo vaikučiu.
 

» Rašyti komentarą